cict18-welcome-dinner
ពិធីពិសារភោជនាអាហារស្វាគមន៍ពេលល្ងាចនៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨
cict18-day-1
ថ្ងៃទី១ នៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨
cict18-day-2
ថ្ងៃទី២ នៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨
cict18-day-3
ថ្ងៃទី៣ នៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨
cict18-day-4
ថ្ងៃទី៤ នៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨
cict18-day-4
ថ្ងៃទី៥ នៃកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធី​ខែម២០១៨