ជី​ សុផាត​

សុផាត​មាន​ដើមកំណើត​មក​ពី​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​។ គាត់​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​សកម្មភាព​សង្គម​ជាច្រើន​ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០០៦​ អំឡុង​ពេល​សិក្សា​នៅ​វិទ្យាល័យ​ និង​សាកល​វិទ្យាល័យ​។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គាត់​ជា​អ្នក​ជំ​នាញ​ឌីហ្សាញ​ឌីជីថល​នៅ​គម្រោង​ Development​ Innovations​ ។ សុផាត​ មាន​ចំណូលចិត្ត​ជាមួយ​ការងារ​ រចនា​បែប​ឌីជីថល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ គាត់​បាន​នាំ​យកគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​របស់​គាត់​ដើម្បីឲ្យ​ការងារ​រចនា​ មាន​ភាព​រស់រវើក​ ។ សុផាត​បានការ​ងារ​រចនា​ សម្រាប់​បា​ខែម​ខេម​កម្ពុជា​ Technovation​ Cambodia​, StartUp​ Weekend​ Cambodia​, Inno​-tech​ Festival​ Cambodia​, Mobile​ Camp​ Asia​, Google​ Developer​ Group​ ភ្នំពេញ​និង​ឌីជីថល​កម្ពុជា​។