ឡុ​ច​ កល្យាណ​

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​មនា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​ កល្យាណ​រីករាយ​នឹង​បំពេញការងារ​ជា​អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ និង​ រចនា​ឈ្មោះ​អ្នកចូលរួម​ និង​វាគ្មិន​កិ​តិ្ត​យស​ទាំងអស់​ ដើម្បី​បំពេញ​នៅ​ការ​តាក់តែង​វិ​ញ្ញាន​ប​ត្រ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​កម្មវិធី​កម្ពុជា ​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​។​