ម៉ៅ​ ប៊ុ​ន​ណៃ​

​បច្ចុប្បន្ន​ ប៊ុ​ន​ណៃ​ គឺជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​ ៣​ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អន្តរជាតិ​ផា​រ៉ា​ហ្គ​ន​ ជំនាញ​ផ្នែក​វិ​ទ្យ​សាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​។​ លោក​មាន​បទ​ពិសោធ​ន៏​ធ្វើការ​ជា​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ន៏​គេហទំព័រ​ និង​ជា​ជំនួយការ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​នៅ​ក្នុង​នាយកដ្ឋាន​ផង​ដែរ​។​ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ លោក​ក៏​ធ្លាប់​ធ្វើ​ការងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្តជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ការ​បង្រៀន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​ប្រើប្រាស់​មីក្រូ​ប៊ីត​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផង​ដែរ​។​ លោក​ជឿជាក់​ថា​ កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​នឹង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធ​ន៏​ថ្មី​ និង​ស្គាល់​មនុស្ស​ថ្មីៗ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ផង​ដែរ​។​ លោកសង្ឃឹមថា​នឹង​បាន​ជួប​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ​២៣​ ដល់​ ២៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០២២​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​!