ម៉ៅ ចាន់ឌី

លោក​ ចាន់​ឌី​ មានបទពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​រចនា​ និង​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ ព្រមទាំង​ការ​បង្កើត​មាតិកា​ឌី​ជី​ថ​ល​ផ្សេងៗ​ រួម​មានការ​ថតរូប​ ការ​បង្កើត​វី​ដេ​អូ​ និង​ការ​រចនា​គេហទំព័រ​។​ ចាន់​ឌី​ ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​ការ​យល់​ដឹង​បន្ថែម​លើ​ផ្នែក​បទ​ពិសោធន៍​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​។​ ចាន់​ឌី​ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​រាប់រយ​អ្នក​ទៅ​លើ​ ប្រធានបទ​សំខាន់ៗ​ទាក់ទង​នឹង​ ICT​ ក៏​ដូច​ជា​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ដល់​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ទៅ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ។​