ណូ​ វី​យ៉ា​

​បច្ចុប្បន្ន​ វី​យ៉ា​ គឺជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​៤​ ផ្នែក​គណនេយ្យ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​បៀ​ល​ប្រាយ​ (BBU)​។​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​ នាង​ពិតជា​រំភើប​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ដំបូង​គេ​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​ នាង​ក៏​ចាប់អារម្មណ៍​ផង​ដែរ​ក្នុង​ការ​រៀន​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​។​ វី​យ៉ា​ ចាត់​ទុក​ខ្លួន​គាត់​ជា​មនុស្ស​ឧស្សា​ហ៌​ព្យាយាម​ និង​ធ្វើការ​ជា​ក្រុម​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។​ នាង​ជឿជាក់​ថា​ កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​បណ្ដាញ​សិក្សា​របស់​នាង​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​ និង​ជួប​មនុស្ស​ថ្មីៗ​។​