កម្ពុជា អាយស៊ីធីខែម ផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សន្តិសុខឌីជីថលនិងសារព័ត៌មានទិន្នន័យ

​អ្នកធ្វើការ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍​ផ្នែក​ទិន្នន័យ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចូលរួម​កម្មវិធី​កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ក្នុង​ខែមិថុនា​ សម្រាប់​កម្មវិធី​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ សន្តិសុខ​ឌី​ជី​ថ​ល​ និង​សារព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​។​ សិក្ខាសាលា​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ នឹង​មានការ​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​វាគ្មិន​ជំនាញ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​និង​ទិន្នន័យ​ទាំង​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​។​ អាន​អត្ថបទ​ពេញ​ដោយ​ សំ​អឿ​ន​ និស្ស័យ​បុណ្យ​ និង​ ប៊ុ​ន​ ថា​រម្យ​។​