អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពេលទិញទំនិញអនឡាញ

អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ឌី​ជី​ថ​ល​លោក​ជី​សុ​ផាត​បាន​រំលឹក​ឱ្យ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នៅ​ពេល​ទិញ​ទំនិញ​អន​ឡាញ​ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​ចាញ់បោក​។

គុណប្រយោជន៍នៃទស្សនីយកម្មទិន្នន័យក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញ​លើកទឹកចិត្ត​ស្ថាប័ន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ការ​រៀបរាប់​រឿង​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ដោយ​បង្កើត​ក្រុម​ជំនាញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​។

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ

មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​លើក​ឡើង​ថា​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​កំពុង​ត្រូវ​បាន​រាំងស្ទះ​ដោយសារ​បញ្ហា​បច្ចេកទេស​ខណៈ​ដែល​សង្គម​ស៊ិ​វិល​ស្នើរ​សុំ​ឱ្យ​មានការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​បន្ថែម​ពី​ស្ថាប័ន​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​។

សុវត្ថិភាពឌីជីថលសម្រាប់កុមារគឺជាគន្លឹះសំខាន់

វាគ្មិន​និង​អ្នកជំនាញ​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​២០២២​ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​អាច​រក្សា​សុវត្ថិភាព​កុមារ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​។

អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

អ្នកជំនាញ​បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​២០២២​ថា​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​សាធារណជន​បាត់បង់​ទំនុកចិត្ត​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​។

កម្ពុជា អាយស៊ីធីខែម ផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សន្តិសុខឌីជីថលនិងសារព័ត៌មានទិន្នន័យ

អ្នកធ្វើការ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍​ផ្នែក​ទិន្នន័យ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចូលរួម​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ក្នុង​ខែមិថុនា​សម្រាប់​កម្មវិធី​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​សន្តិសុខ​ឌី​ជី​ថ​ល​និង​