អ៊ួ​ន​ វិមល​

វិមល​ បច្ចុប្បន្ន​ជា​ព​ណ្ណា​ធី​ការ​ –​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​។​ បន្ទាប់​ពី​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ គាត់​បាន​ដើរតួ​នាទី​ជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ក្នុង​ខែ​ម​នេះ​។​ គាត់​ធ្វើការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​អ្នកចូលរួម​ខែ​ម​ ចាប់​ទាំង​ពី​ដំណើរការ​ដំបូង​នៃ​ជ្រើសរើស​រហូត​ដល់​បេក្ខជន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ ដោយ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ និង​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកចូលរួម​។​ ក្រៅពី​នេះ​ គាត់​ក៏​ធ្វើការ​លើ​ការ​បោះផ្សាយ​ និង​បកប្រែ​រាល់​អត្ថបទ​ និង​ប្លក់​ទាំង​អស់ពី​ភាសា​អង់គ្លេស​ទៅ​ជា​ខេមរភាសា​។​