បទពិសោធន៍ការធ្វើការងារពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ

ពិភពលោក​កំពុង​ប្រឈមមុខនឹង​វិបត្តិ​COVID​-19 ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​កំពុង​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើការ​ពី​ផ្ទះ​។ ខ្ញុំ​មានឱកាស​ធ្វើការ​ពី​ផ្ទះ​រយៈពេល​២សប្តាហ៍ ហើយ​នេះ​គឺជា​បទពិសោធន៍​របស់ខ្ញុំ​ទៅលើ​ការ​ធ្វើការ​ពី​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុកថា​…អានបន្ថែម

ការសម្របខ្លួនទៅនឹងទំលាប់ថ្មីអំឡុងពេលវីរុសកូវីដ ១៩ កំពុងផ្ទុះ

ចាប់តាំងពី​ពេល​មាន​កូ​វីដ ១៩ ខ្ញុំ​វាយតម្លៃ​គុណភាព​នៃ​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ​ត្រឹម​៧ បើ​គិត​ពី ០ ដល់ ១០​។ ចាស់​ៗតែង​ឪវាទ​ថា​របស់​ប្រើប្រាស់​គ្រាន់តែ​ជា​របស់​ក្រៅ​ខ្លួន​កុំ​ឲ្យ​វា​មក​ផ្លាស់​ប្តូរជីវិត​យើង ប៉ុន្តែ​ការ​មកដល់​…អានបន្ថែម