ការសម្របខ្លួនទៅនឹងទំលាប់ថ្មីអំឡុងពេលវីរុសកូវីដ ១៩ កំពុងផ្ទុះ

ចាប់តាំងពី​ពេល​មាន​កូ​វីដ ១៩ ខ្ញុំ​វាយតម្លៃ​គុណភាព​នៃ​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ​ត្រឹម​៧ បើ​គិត​ពី ០ ដល់ ១០​។ ចាស់​ៗតែង​ឪវាទ​ថា​របស់​ប្រើប្រាស់​គ្រាន់តែ​ជា​របស់​ក្រៅ​ខ្លួន​កុំ​ឲ្យ​វា​មក​ផ្លាស់​ប្តូរជីវិត​យើង ប៉ុន្តែ​ការ​មកដល់​…អានបន្ថែម

ជីវិតក្នុង​អំឡុងពេលកូវីដ-១៩

កាលនោះ​រាល់​ព្រឹក​ធ្លាប់តែ​សាមញ្ញ។ ងើប​ពី​គេង ស្លៀកពាក់ ទៅ​សាលារៀន ហើយ​ជួប​និង​ឱប​ពួក​ម៉ាក។ ទម្លាប់​រាល់​ព្រឹក​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទៅរៀន​ដែល​គួរ​អោយ​ធុញ ដែល​ពួក​យើង​រាល់គ្នា​មិន​ចាប់អារម្មណ៍​បាន​រលាយ​បាត់​ទៅ​ក្នុង​មួយ​ប្រព្រិច​ភ្នែក។ ឥលូវ​…អានបន្ថែម